บริการทำความสะอาดที่สูง

บริการเช็ดทำความสะอาดกระจกอาคารสูง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึง ป้ายอาคาร ฝ้าเพดานอาคาร งานปัดหยากไย่ตามโครงหลังคาต่างๆ ซึ่งเป็นบริการเฉพาะทางที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงและอันตราย อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดได้มากที่สุด ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นในพื้นที่สัญจร การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านแผนงานและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับบุคลากรที่ชำนาญงานจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากทั้งหมดไม่สามารถขาดสิ่งใดได้

เรามีทีมงานเช็ดทำความสะอาดกระจกอาคารสูงที่มากไปด้วยประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดจากสถาบันมืออาชีพผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง ทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องมือประเภท Abseiling ชุด Spiderman, อุปกรณ์ Bowsun chair, รอกโรยตัว, ตลอดจนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของพนักงาน เช่น Harness และ Snaplink อย่างต่อเนื่องเพื่ออัพเดตการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทางเราได้คำนึงถึงความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินของทั้งลูกค้าทุกท่าน และ พนักงานของเรา จึงเลือกใช้แต่เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ได้รับรองความปลอดภัยจากสถาบันนานาชาติและมีมาตรฐานสูงสุดเท่านั้น

กำหนดเวลาการนัดหมาย

419 อาคารเวลเพลซอพาร์ทเม้นท์ จำกัด ห้อง106 ชั้น2 ซอยรามคำแหง43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310