บริษัท นอร์ทติ้งแฮม เซอร์วิสเซส จำกัด

มีจุดเริ่มต้น จากการรวมตัวของกลุ่มคนที่เชื่อว่า “เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า จงใช้มันสร้างความสุขให้ได้มากที่สุด ” ทำให้เกิดเป็นงานบริการที่มีจุดประสงค์ในการเพิ่มอิสรภาพทางเวลาให้ลูกค้า ผ่านการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ คำว่า นอร์ทติ้งแฮม เป็นชื่อเมืองในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเมืองที่มีการบริการดีที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ส่วนโลโก้บริษัทที่เป็น นกแฮมมิ่งเบิร์ด เป็นนกขนาดเล็กที่มีความคล่องตัว กระตือรือร้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข ก็เปรียบเหมือนการบริการของเราที่มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

"เพราะเราเชื่อว่าเวลาทุกนาทีของลูกค้ามีค่า" เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระในงานให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าให้มีอิสรภาพทางเวลาที่มากขึ้น โดยเราผสานความเป็นที่หนึ่งในทุกๆด้านของงานบริการ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปีทำให้บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในงานบริการที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย มีความรับผิดชอบ ในราคาที่ยุติธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา จากการที่เราดูแลควบคุมคุณภาพในงานบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้เรามีลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการแนะนำจากปากต่อปากของฐานลูกค้าเดิมที่วางใจและเชื่อใจในการให้บริการ บริษัท นอร์ทติ้งแฮม อย่างเสมอมา

Mission

We give Accessible, Responsible, and Professional Services to create freedom of time for you
เราต้องการให้อิสระภาพทางเวลากับลูกค้า ผ่านงานบริการที่ เข้าถึงง่าย มีความรับผิดชอบ และ มีความเป็นมืออาชีพ

Organizational Culture

Professional

ทำงานเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Align

มีเป้าหมายเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน

Credibility

คิดก่อนพูด ปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง

Teamwork

ช่วยเหลือเกือกูล เรียนรู้และเข้าใจบาทบาทหน้าที่เพื่อนร่วมงาน

I Can

มีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหา

Valiant

กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ

Enhance

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านความคิดและการแสดงออก

กำหนดเวลาการนัดหมาย

419 อาคารเวลเพลซอพาร์ทเม้นท์ จำกัด ห้อง106 ชั้น2 ซอยรามคำแหง43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310