บริการของเรา

บริการจัดหาแม่บ้าน

บริการทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปี

บริการปรับสภาพพื้น

บริการทำความสะอาดพรม

บริการทำความสะอาดโซฟาและเบาะเก้าอี้

บริการทำความสะอาดที่สูง

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและ Covid-19

กำหนดเวลาการนัดหมาย

419 อาคารเวลเพลซอพาร์ทเม้นท์ จำกัด ห้อง106 ชั้น2 ซอยรามคำแหง43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310